ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ HẠ LONG CẠN

Như Vịnh Hạ Long cạn.

Như Vịnh Hạ Long cạn.


IMG_2821_1