KHU NGHỈ DƯỠNG PHÒNG 2 GIƯỜNG

Phòng 02 giường dành cho đoàn đi từ 02 đến 04 người, trong phòng có đủ tiện nghi, phòng WC khép kín, thiết bị hiện đại.

Phòng 02 giường dành cho đoàn đi từ 02 đến 04 người, trong phòng có đủ tiện nghi, phòng WC khép kín, thiết bị hiện đại.


IMG_3496_1(1)